Artikel publicerad i GT:s Hälsobilaga 27 januari 2023:

Mindworkout är Sveriges första mentala gym med pass baserade på neurovetenskap. Här tränas allt från fokus, sömn och stresshantering till minne och mindfulness

Mindworkout – Ett mental gym

Idén med mindworkout kommer från början från hur vi vårdar vår fysiska hälsa. Precis som vi tränar vår kropp med olika tränings-former för att må bra behöver vi också träna vår mentala häl-sa på olika sätt. Mindworkout är ett mentalt gym med fokus på att må bättre. Caro-line Spännar är VD och utbildare i mental träning.
– På Mindworkout har vi plockat de bästa specialistkompentenser-na som skapar mentala tränings-pass med mentala verktyg. Vi erbjuder olika träningsformer för det mentala gymmet. Det handlar om att träna sig mentalt stark och må bra i vardagen istället för att vänta tills den dagen då man inte mår bra.

Med rätt kunskap och med rätt ut-bildningar lär vi ut hur man hante-rar stress utmaningar och hur man presterar bättre. Som privatperson kan du anmä-la dig till ett grundprogram med teoretisk föreläsning och grund-läggande mental träning. Det är inspelat eller sänds live via zoom. Man får ett program där man trä-nar 30 min/veckan. Programmet som löper över tre månader är in-spelade eller sänds live via Zoom. Du får också tillgång till ett helt batteri med inspelade övningar som du kan göra när det passar dig själv bäst.
Mindworkout har också många stora arbetsgivare som kunder som t.ex. Lindex och Thule.
–Vi hjälper företagen med att få medarbetare med bättre mental kondition. Det finns många fördelar med att arbeta med en grupp och få in mental träning i företags-strukturen. På så sätt utvecklas en företagskultur som är hjärnsmart säger Caroline.

Positiva omdömen
–När vi gör enkätundersökning-ar visar de att det genomsnittliga välbefinnandet efter våra menta-la kurser ökar med 25%. Genom Googleenkäter ger kunderna oss över 5 av 6 i betyg vilket såklart är jätteroligt.

Beprövade metoder
Vårt arbetssätt bygger på bepröva-de vetenskapliga metoder. Effek-terna är bl.a. ökad fokusförmåga, minskad stress och bättre välbe-finnande och samarbetsförmåga. Få känner till de positiva effekter som mental träning kan ge för hantering av stress och utmaning-ar i vardagen. Det brinner vi för att ändra på!