Mindworkout

PASSEN I GYMMET

Mindworkouts pass är indelade i tre kategorier:
• Avslappning och meditation
• Avslappning och meditation med inslag av aktivt lärande
• Aktivt lärande i kombination med avslappning och meditation

AVSLAPPNING & MEDITATION

Mental Träning Grund - Progressiv avslappning

Läs mer

Grunden i mental träning är att slappna av fysiskt och att stilla tanken. Att nå en slags avspänd koncentration. Släpper på spänningar och ger djup återhämtning. Ger vår hjärna möjlighet att ladda nya krafter för att vara på topp. Muskulär avslappning och meditation med fokus på gynnsam känsla. Ju mer vi tränar på det desto snabbare och enklare kan vi enkelt väva in det i vardagen. Använd gärna penna och papper.

Av: Gunilla Hamrin - Espiro, Certifierad Mental tränare, Utbildare och Certifierad Internationell Coach.

Mindfulness grund med Medvetenhetsdiamanten

Läs mer

En klassisk sittande mindfulness meditation som passar även dig som provar på för första gången. Fokus framförallt på andningen för att komma tillbaka till nuet och som ett ankare för att samla oss när vi känner oss splittrade. Att hantera ”vandrande” tankar och kunna släppa dem. Tränar koncentrationsförmåga och självmedvetenhet. En positiv ”bieffekt” av mindfulness meditationen är att det ofta hjälper kropp och sinne att slappna av och ger en högkvalitativ återhämtning.

Släppa taget

Läs mer

Att släppa taget om onödig stress och tankar. Baseras på en enkel form av mindful yoga som genomförs i vanliga kontorskläder och sittande på en stol. Återhämtning för hjärnan, stärker din tankeförmåga och läkning av kroppens naturliga funktion. Få en avslappnad inre skärpa inför resten av dagen.

Av: Sam Aziz, Internationell yogalärare i Vinyasa Yoga, YinYoga, Restorative Yoga.

MindWalk - 3,2,1 Vilsamt fokus

Läs mer

I det här mentala träningspasset är det just “Vilsamt fokus” som vi övar på med hjälp av sinnena - ditt visuella, ditt auditiva och ditt kinestetiska system - en mindfulnessbaserad övning. Du kan träna passet ute på  PROMENAD och det går också bra att göra det SITTANDE. Förmågan att fokusera vårt sinne på vad som händer i stunden vi befinner oss i ger ökat välmående.  

Att leva i nuet kräver en konstant ansträngning i våra sinnen. Spontant dras hjärnan till distraktioner, vilket lätt leder oss till emotionella svårigheter. Här tränar vi på att motverka det.

Väljer du att gå ut på en promenad när du utför MindWalk - gående pass kan det vara bra att koppla bort din mobiltelefon från ditt hemma-Wifi för att få så bra anslutning som möjligt.  

Av: Anna-Klara Larsson, Certifierad handledare i mindfulness och certifierad ledarcoach. 

MindWalk - Sinnenas Promenad

Läs mer

Passet ger effektiv återhämtande mental träning under en PROMENAD i naturen eller i en mer urban miljö. Passet kan också avnjutas som en sinnlig visualiseringsträning om man väljer att sitta eller gå INOMHUS. 

Forskning visar att vårt mindset påverkar allt från vår förmåga att hantera förändring till vår förmåga att hantera utmaningar. I det här passet tränar vi vårt dynamiskt mindset vilket gör oss mindre rädda för att misslyckas, hjälper oss att våga ta oss utanför vår komfortzon och stärker vår inre trygghet.

Väljer du att gå ut på en promenad när du utför MindWalk - gående pass kan det vara bra att koppla bort din mobiltelefon från ditt hemma-Wifi för att få så bra anslutning som möjligt. 

Av: Helene Jaktling, Mindfulness instruktör and utbildad i skogsbad.  

Positivt fokus

Läs mer

Skön avspänning och en visualisering för att kunna välja ett positivt fokus, oavsett vilken situation eller vilken utmaning du ställs inför. Att kunna fokusera på de saker som du faktiskt kan påverka, att hitta kraften att agera. Ger aktiv vila, energi och motivation.  

Av: Karin Hamrin - Espiro, Certifierad Mental tränare, Utbildare och Certifierad Internationell Coach. 

 

Ditt inre lugn (15 min)

Läs mer

Det här passet hjälper dig att hitta och känna igen känslan av ditt inre lugn, här och nu. Vi övar en visualiseringsteknik som hjälper dig att hitta ditt inre lugn även i stressade och utmanande situationer.  

Av: Anki Blucher Widenberg 

Self-compassion (15 min)

Läs mer

Landa in i nuet, stilla tanken och ta hand om dig själv mentalt en stund för att orka en intensiv dag. Detta pass tränar förmågan till self compassion, ett förhållningssätt som gör oss starka och robusta även i motgångar i våra liv.  

Av: Anki Blucher Widenberg 

SOAS Mindfulness meditation (15 min)

Läs mer

En påminnelse om att vara i nuet med hjälp av verktygen SOAS. Kontakten med kroppen, sinnet, känslor och omgivning. Alltihop med andetaget som din guide. SOAS erbjuder en tankemodell som kan vara till stor hjälp i stressande och utmanande situationer men också för att njuta av det goda i livet. 

Av: Anki Blucher Widenberg 

AVSLAPPNING & MEDITATION MED INSLAG AV AKTIVT LÄRANDE

Medveten andning, för vardagen

Läs mer

Tränar Medveten Andning med fokus på hur vi kan andas optimalt i vardagen, vilket är grundläggande för god hälsa, välbefinnande, prestation och en effektiv stresshantering. Det medvetna andetaget skapar balans mellan syre och koldioxid, vilket är avgörande då koldioxid är en förutsättning för en effektiv syresättning. Medveten Andning aktiverar också vagusnerven, chefen för vårt lugn- och ro-system, vilket hjälper oss att lägga ur turbon och hushålla med energin. I detta passet behöver du sitta på en stol/pall med en upprätt hållning.

Av: Anders Olsson, Grundare av Medveten Andning.

Bättre sömn mer energi

Läs mer

Detta pass har fokus på sömnens roll i det pussel som är vår helhetshälsa. Sömnen påverkar inte bara vårt mående och vår energi, utan även prestation, kreativitet och fysisk hälsa. Vår viktigaste form av återhämtning. Kroppsskanning med bas i mindfulness i träningen hjälper dig att dra i handbromsen och fånga upp dig själv i en stressig vardag. Vi gör även några skrivande övningar som hjälper hjärnan att fokusera på saker som ger en positiv effekt på både sömnen och den vakna tiden. Sammanställt av Lina Bodestad, psykolog.

Penna och papper behövs.

Av: Lina Bodestad, Psykolog and Utbildare. Better sleep, more energy

Medkännande vän - compassionträning

Läs mer

Compassionträning; tränar upp medkänsla för dig själv och andra. Öka din närvaro i nuet. Träna koncentrationsförmåga. Ger fokus och tillstånd av positivt lugn och en vänlig känsla. Stärker relationen till din omgivning. Compassion ger även inre styrka för att möta utmanande situationer. Neurovetenskapen visar att medkänsla för sig själv och andra är en färdighet som går att träna upp. Det ger en ökad stresshanteringsförmåga och ökad emotionell intelligens.

Av: Henrik Kok, Utbildare av handledare i Mindfulness (MBKT) och Leg. psykoterapeut (KBT)

Effektiv stresshantering

Läs mer

Avslappnande mental träning med visualisering som hjälper dig att hitta ett inre lugn och sänka stressen i din vardag – oavsett vad den beror på. Och tränar på att förändra ditt förhållningssätt till en specifik situation eller faktor som påverkar dig negativt. Ger inre lugn och konstruktiv känsla. Penna och papper behövs. 

Av: Karin Hamrin - Espiro, Certifierad Mental tränare, Utbildare och Certifierad Internationell Coach. 

Energigivande återhämtning

Läs mer

I det här passet får du en högkvalitativ återhämtning för både kroppen och hjärnan. Lägre stressnivå,  och påfyllt på med ny, härlig energi. Återhämtning är nyckeln till att klara av att ha ett högt tempo och en intensiv vardag. Ju mer stress vi har desto mer mental återhämtning behöver vi. Penna och papper behövs.

Av: Karin Hamrin - Espiro, Certifierad Mental tränare, Utbildare och Certifierad Internationell Coach. 

Fantasi för framgång

Läs mer

Att öka prestationsförmågan. Öka välbefinnandet och chansen att få det så som vi vill ha det genom att träna visualiseringsteknik. Ger självförtroende, inre lugn och glädje inför prestationer och utmaningar. Använd gärna penna och papper. 

Av: Hans Blücher - Coachinhead, Leg psykolog, Kognitiv Beteende Coach och Meditationslärare. 

Kroppsscanning med compassion (MOVE)

Läs mer

Hitta ett inre lugn och medveten närvaro genom kroppsscanning med fokus på compassion. I en visualisering tränar vi MOVE, en tankemodell för att hantera stressande, svåra situationer med self compassion.  

MOV(E) står för:
M edveten närvaro.
O ss alla.
V änlighet mot mig själv.
(E n gång till?)
 

Mental kondition - SOAS

Läs mer

“En tankemodell för utmanande situationer och ett verktyg för att bemästra dem.”  

En av nycklarna till mental styrka är det vi kan kalla ”att vara robust” (resilience på engelska). Det kan handla om att stå ut och ta det lugnt mitt i situationens känslomässiga påfrestningar. Passet introducerar en tankemodell för hur vi påverkas i svåra situationer och ett verktyg för att bli bättre på att bemästra våra reaktioner, innan vi väljer hur vi vill gå vidare. Använd gärna penna och papper.

Av: Hans Blücher - Coachinhead, Leg psykolog, Kognitiv Beteende Coach och Meditationslärare. 

MindWalk - Livsbejakande perspektiv

Läs mer

Passet ger effektiv återhämtande mental träning under en PROMENAD i naturen eller i en mer urban miljö. Passet kan också avnjutas som en sinnlig visualiseringsträning om man väljer att sitta eller gå inomhus.   

Passet innehåller guidad meditation för att landa in skönt i promenaden. I det här passet tränar vi mentala teknikerna reframing och SOAS, för ett mer livsbejakande perspektiv på negativa/oönskade situationer, vilket ger hälsosam stresshantering, motivation och fokus.  

Väljer du att gå ut på en promenad när du utför MindWalk - gående pass kan det vara bra att koppla bort din mobiltelefon från ditt hemma-Wifi för att få så bra anslutning som möjligt. 

Av: Caroline Spännar, Grundare av Mindworkout 

AKTIVT LÄRANDE I KOMBINATION MED AVSLAPPNING & MEDITATION

Att sätta och nå mål

Läs mer

Formulera, förtydliga, förankra och nå dina mål, effektivt för alla situationer. Att sätta och nå mål är en utmaning som du alltid kan förstärka. Ett pass som ger energi och motivation. Penna och papper behövs.

Av: Eleonore Lind, Samtalsterapeut, transaktionsanalytiker och PTSTA-p.

Målskillnad - Målmedveten

Läs mer

Bli medveten om mål, vad vi vill, vad vi vill förändra och vad vi vill bevara. Ge underlag för att kunna prioritera när det gäller våra mål. Komma igång med minst ett mål. Ett pass som ger såväl avspänning som energi och motivation. Penna och papper behövs.

Av: Hans Blücher - Coachinhead, Leg psykolog, Kognitiv Beteende Coach och Meditationslärare.

Mind Management

Läs mer

Active learning in combination with relaxation & meditation. A basic stress regulation technique, to sort out your thoughts , focus on the right priorities on a daily basis. To get more things done, decrease worrying and discomfort. Motivation, energy and clarity. Pen and paper needed.

By: Hans Blücher - Coachinhead, Licensed psychologist, Cognitive Behavior Coach and Mindfulness Instructor.

MindWalk - Stärkande Mindset

Läs mer

Passet ger effektiv återhämtande mental träning under en PROMENAD i naturen eller i en mer urban miljö. Passet kan också avnjutas som en sinnlig visualiseringsträning om man väljer att sitta eller gå INOMHUS. 

Forskning visar att vårt mindset påverkar allt från vår förmåga att hantera förändring till vår förmåga att hantera utmaningar. I det här passet tränar vi vårt dynamiskt mindset vilket gör oss mindre rädda för att misslyckas, hjälper oss att våga ta oss utanför vår komfortzon och stärker vår inre trygghet. 

Väljer du att gå ut på en promenad när du utför MindWalk - gående pass kan det vara bra att koppla bort din mobiltelefon från ditt hemma-Wifi för att få så bra anslutning som möjligt. 

Av: Gunilla Hamrin - Espiro, Certifierad Mental tränare, Utbildare och Certifierad Internationell Coach.

Självmedkänsla - möt inre kritiker

Läs mer

Bli medveten om din självkritik. Hitta den goda intentionen bakom och träna på vad du ska säga till dig själv när du är självkritisk. Utforska en utmanande situation med din inre kritiker och din goda intention är som ligger bakom dessa tankar. Sätter ditt fokus till styrka och positiv känsla. Penna och papper behövs. 

Av: Charlotta Ranäng Hughes, Fil. kand. psykologi och datakunskap. Utbildare and Certifierad internationell coach 

/Bachelor, first degree in Psychology and Computing
 

Stresshantering med tillåtelser

Läs mer

I detta pass övar du på att känna igen dina egna stressreaktioner, pådrivare och arbeta med tillåtelser för att kunna slappna av, känna vad du behöver själv och må bra. Ett pass baserat på Transaktionsanalys. Penna och papper behövs.

Av: Eleonore Lind, Samtalsterapeut, transaktionsanalytiker and PTSTA-p. 

Utveckla din självkänsla

Läs mer

Bli medveten om dina tankemönster och hur de påverkar dig liksom hur du kan utveckla dem till att vara än mer gynnsamma för dig. Ett pass för träning av självkänslan. 

Passet handlar om att utveckla medvetenhet om dina egna tankar, känslor och beteende i situationer som utmanar din självbild. Och att hitta alternativa, mer stödjande sätt att tänka och känna i situationen. Samt att träna in en metod som du kan använda på de flesta situationer som utmanar din självbild, eller känns obehagliga. Penna och papper behövs.

Av: Lotta Scholander, Leg psykolog och Leg psykoterapeut (KBT). 

 

 

Utvecklande feedback

Läs mer

Bli medveten om hur feedback påverkar oss och hur man ger och tar emot feedback på ett utvecklande och respektfullt sätt. Utveckla din relation till andra genom feedback och utveckla samarbetsklimat Ingår reflektionsövning och en återhämtande meditation. Penna och papper behövs. 

Av: Anna-Carin Wårdh, Ledartränare, certifierad ledarcoach, Fil kand Industrial and Organizational Psychology.
 

Skapa ett magiskt och hållbart liv

Läs mer

Hur vill du du ha det och hur vill du må? 

 

Från ett avslappnat tillstånd med hjälp av en andningsövning, guidas du sen in i en skön reflektionsövning med utrymme att fundera över månaden som gått och över dina intentioner framåt. Ett  tillfälle att göra en nystart varje månad och att påminna dig om dina intentioner för att skapa ett magiskt och hållbart liv! Avslutar med att göra en början på en målplan för att ge förutsättningar att skapa mer av det liv du önskar framåt. 

Penna och papper behövs.

Av: Caroline Spännar Mental trainer Teacher

Loving kindness - med egna fraser

Läs mer

Hitta ett inre lugn, medveten närvaro och vänlighet mot dig själv. Loving kindness, kärleksfull vänlighet, handlar om att hitta kärleksfulla, varma och kanske tröstande eller boostande ord och fraser till sig själv och andra. Formulera dina egna fraser för att använda dem i din vardag. Penna och papper behövs. 

Få tillgång till dessa live-pass och dessutom tillgång till alla inspelade pass

Vill du bli medlem i Mindworkout gym?

Läs mer

Mindworkout vill ge glädje och bidra till en stark mental kondition. Genom att bli medlem i vårt gym ger du dig själv och din hjärna en inspirerande och hållbar lösning. Vi vågar lova att du inte kommer att ångra ett medlemskap hos oss och vi garanterar att du får med dig verktyg som fungerar och som kan underlätta din vardag.

Bli medlem här.

Är du redan medlem i Mindworkout gym?

Logga in

Erbjuder din arbetsgivare medlemskap?

Logga in

Grattis, du har en arbetsgivare som hjälper din arbetsplats att bli en mentalt stark och hållbar organisation!

Du hittar intern information om ditt fria medlemskap i Mindworkout gym hos din arbetsgivare, eller kontakta info@mindworkout.se så hjälper vi dig!