Trollhättans Stad berättar:

I ett konferensrum i Stadshuset träffas varje onsdag ett tiotal medarbetare på Utbildningsförvaltningens stab. En efter en tar de plats på varsin stol. Det är dags för mental träning, ett 30-minuters träningspass som varken kräver ombyte eller särskilda redskap. Effekten efter 2023 års testomgång är slående – välbefinnandet bland deltagarna ökade med 37 procent efter passen. Nu ger Utbildningsförvaltningens stab fler chansen att träna hjärnan på arbetstid.

Utbildningsförvaltningens stab är en stabil arbetsplats med låg personalomsättning, både bland medarbetare och chefer. Resultatet i den årliga medarbetarenkäten brukar peka på hög trivsel men en parameter sticker alltid ut: medarbetarnas upplevda stress.

– Vi valde att ge en grupp medarbetare möjligheten att testa på mental träning, för att kunna ge dem bestående verktyg att hantera stress och krav från olika håll. Att vår personal mår bra är en vinst både för de själva och för oss som arbetsgivare, säger Daniel Engelin, som är avdelningschef på Utbildningsförvaltningens stab tillsammans med Charlotte Lindberg.

Gemensam träning en framgångsfaktor
Britt-Marie Ringblom, skolsekreterare på staben, har samordnat den mentala träningen för testgruppen. En framgångsfaktor har varit onsdagens stående kalenderinbjudan, för att gemensamt koppla upp sig och genomföra livepasset som hålls via Zoom.

– Både innan och efter passet finns dessutom möjlighet att prata några minuter, vilket är värdefullt eftersom vi kommer från flera olika avdelningar inom staben.

– Förutom livepassen, som Britt-Marie och hennes kollegor har valt att träna tillsammans, så finns en mängd inspelade pass av varierande längd att köra när man vill via en app, säger Caroline Spännar som driver Mindworkout, det upphandlade företaget som erbjuder mental träning till Trollhättans Stad.

Ovant i början
Resultaten har inte låtit vänta på sig. Efter tre månaders testperiod svarade majoriteten av deltagarna att deras välbefinnande hade ökat, att de kände sig mer nöjda med tillvaron och att de hade fått bättre fokus/koncentration. Nästan alla hade deltagit i den gemensamma träningen varje vecka och ville gärna fortsätta träna i grupp.

– I början var det kanske lite ovant, att lära sig andas på ”rätt” sätt och att sitta tillsammans och blunda och försöka slappna av men det tog inte många pass förrän det kändes mycket lättare att komma ner i varv och gå in i sig själv, säger Monica Högnert, administratör på Utbildningsförvaltningen och en av de som har deltagit i träningen.

”Mer sammansvetsade som arbetskamrater”
I resultatet från medarbetarenkäten hösten 2023 noterade Daniel Engelin och Charlotte Lindberg dock fortsatta problem med upplevd negativ stress, känslan att inte räcka till och svårighet att planera sitt arbete bland medarbetarna på Utbildningsförvaltningens stab.

– Eftersom de som testat på mental träning varit så entusiastiska och resultaten varit så goda ger vi därför alla medarbetare på staben chansen till mental träning på arbetstid under 2024, säger Daniel Engelin.

Monica Högnert och Britt-Marie Ringblom är glada att fler kollegor nu kan delta i träningen. Båda två deltar i pass både på och utanför arbetstid.

– Genom träningen upplever jag att vi har blivit mer sammansvetsade som arbetskamrater och lärt känna varandra bättre. Det är toppen, säger Monica Högnert.

Läs mer här.