Mindworkout

DIN INTEGRITET ÄR VIKTIG FÖR OSS

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), som ska stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner i hela EU.

Du är viktig för oss!
Vi i GWYM mindworkout AB vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi lägger stor vikt vid din personliga integritet och har därför tagit fram en integritetspolicy för att förklara vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter.

1. INSAMLING AV INFORMATION OCH SPÅRNING
1.1 Registrering av personuppgifter
När du registrerar dig hos oss via telefon, e-post, onlinebokning eller besök sparar vi dina kontaktuppgifter för att på ett effektivt sätt kunna hantera dina bokningar eller andra förekommande tjänster hos oss. Vi skickar nyhetsbrev för att informera dig om erbjudanden och aktuella händelser. Du kan alltid avregistrera dig från dessa via en länk i våra nyhetsbrev. Även postala utskick förekommer.

1.2 Anmälan till nyhetsbrev
Anmälan till våra nyhetsbrev sker på vår hemsida via ett formulär som är kopplat till vårt system för utskick av e-post. Hantering av dina uppgifter sker i detta system, men det är fortfarande vi inom GWYM mindworkout AB som ansvarar för dina personuppgifter. Du kan när som helst välja att avanmäla dig från våra utskick.

1.3 Cookies och Google Analytics
Vid ditt första besök på vår webbplats skickas automatiskt en s.k. cookie till din dator. En cookie är en liten textfil som innehåller information och lagras på besökarens dator. Cookies används av tekniska skäl för att du skall kunna använda webbplatsen på bästa sätt och för att registrera besöksstatistik. Du kan stänga av användningen av cookies i webbläsarens inställningar. Vi använder oss även av Google Analytics för att förbättra vår service, användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används.

2. BILDER PÅ HEMSIDAN OCH PUBLICERING PÅ SOCIALA MEDIER
Vi är varsamma när vi publicerar bilder på individer på hemsidan eller sociala medier. Vår policy är att inlägg som direkt identifierar en individ med namn och bild endast får göras om personen lämnat sitt samtycke till publiceringen.

Vi tar ofta bilder och i vissa fall filmsekvenser vid de events som vi anordnar. Dessa kan komma att publiceras på vår hemsida och/eller våra kanaler i sociala medier utan samtycke från alla som syns på bilden. Om du vill delta vid ett event men inte bli fotograferad ber vi dig meddela detta i samband med anmälan eller vid eventet så respekterar vi ditt önskemål.

Vår tanke när vi väljer att publicera en bild är att den ska fylla ett syfte och inte upplevas kränkande eller utpekande för någon individ eller grupp. Om du trots detta anser att vi gjort en publicering av en bild eller ett inlägg som identifierar dig personligen och som du inte känner dig bekväm med, kontakta oss så tar vi omgående bort bilden såväl externt som internt.

3. INFORMATIONSSÄKERHET
Vi hanterar alltid data om dig på ett tillförlitligt sätt och vi delar inte dessa uppgifter vidare till tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer som till exempel tillhandahåller IT-tjänster, mediaval eller annonsering för vår verksamhet. Mottagare som hanterar personuppgifter för vår räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss, i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

4. TILLGÅNG TILL INFORMATION
Du kan en gång per år begära att få ut all information som lagrats genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

GWYM Mindworkout AB
Ole Måns gata 3
421 67 V Frölunda

I brevet vill vi att du uppger ditt namn, adress, e-post och telefonnummer i tillägg till ditt ärende. Svar kommer att skickas till din där angivna adress.

6. ÄNDRING OCH BORTTAGNING AV INFORMATION
Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig, kontakta oss så uppdaterar vi den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Du kan när som helst be oss radera dina uppgifter, efter att eventuella lagliga krav inte längre ställs.

7. NÄR GÄLLER DENNA INTEGRITETSPOLICY?
Vår integritetspolicy gäller för alla våra register och tjänster kopplade till våra hemsidor.

Våra hemsidor kan innehålla länkar till andra hemsidor. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy.