MINDWORKOUT BREAKFAST

Hälsoeffekt med verktyg som integrerar Mind & Body

Välkommen att inta din frukost medan du upplever Eleonore Linds engagerande föreläsning och speciella övningar i stressreducerande yoga med s k trauma anpassade (TAY) Sverige metoder.

Datum: 8 feb 2024
Tid: kl. 8.00–9.15
Via Zoom-länk.
Kostnadsfritt och öppet för allmänheten.

Anmäl dig här – länk till schemat   Klicka i ”Prova”.
Zoom-länken sänds i påminnelsemejl 10 minuter före starttid. Begränsat antal platser.

Mindworkout brinner för att sprida vetenskapliga mentala verktyg som bidrar till hållbara människor och organisationer. Det gör vi bland annat i det uppskattade formatet Mindworkout Breakfast som denna gång gästas av kunniga Eleonore Lind.

Alla vill må bra, åtminstone om man ställer frågan, men alla vet inte hur man ska göra. Under de senaste 20 åren har det forskats på metoder som är verksamma. Vi vet nu att vissa mentala tekniker som är användbara, liksom yoga. Man har även forskat på olika inriktningar av yoga för att se vad som faktiskt är användbart. Stressreducerande yoga med trauma anpassade (TAY) Sveriges metoder, är en sådan gren. Här läggs fokus på att lära sig att bättre reglera det autonoma nervsystemet och i synnerhet att aktivera det parasympatiska nervsystemet.

Elenore kommer att berätta om hur man kan integrera stress reducerande yoga tekniker för att uppnå större välbefinnande över tid. Det blir en engagerande stund där både teori och övningar blandas. Inga särskilda kläder eller utrustning behövs. Men planera för att sitta på en lugn plats där du kan blunda och göra rörelser sittande tex på en stol.

Eleonore Lind ingår i Mindworkouts specialist team. Eleonore är transaktionsanalytiker, TSTA-p (Teaching and Supervising Transactional Analyst in the field of Psychotherapy) och har 30 års erfarenhet som utbildare, terapeut och medlare.