När vi efter avslutat Mindworkout program hos Lowell får helhetsbetyget 5,5 av max 6 då är vi säkra på att insatsen varit framgångsrik och gjort skillnad! 🙌🏻
Den känslan går rakt in i våra hjärtan! ♥️

Så här säger en av deltagarna i programmet:
”Jag tycker det är fantastiskt att Lowell som arbetsgivare satsar på Mindworkout och förstår att en bra mental hälsa leder till en hållbar prestation både arbetsmässigt och privat!! Tycker Lowell med en sådan inställning visar att man vill vara ett ”Framtidens företag”.

Vi ser Lowell som en stark förebild för arbetsgivare – då det finns en tydlig satsning på mental kondition och hållbar prestation för personalen.

Tack fantastiska Anna Albo för ditt varma engagemang i vårt samarbete! ⭐️