Vad händer i höst?

EVENT

Compassion webinar 13 september

Vill du veta mer om mental träning och hur compassion kan hjälpa dig och dina kollegor att möta svåra känslor, stress och motgångar på ett sätt som är mindre belastande och mer hälsosamt? Och hur det bidrar till högeffektiva team? Anmäl dig till vårt webinar den 13 september.

Compassion eller medkänsla är ett förhållningssätt till livet. När vi känner oss lugna och trygga ökar vår förmåga att hantera svåra livssituationer. När vi möter motgångar mha compassion sker en medveten process som aktiverar samma delar av hjärnan som när vi känner oss bekräftade och trygga med andra människor. Genom att öva upp vår compassion får vi ett verktyg som hjälper oss att behålla vår trygghet och vårt lugn oavsett vad som händer.

Vi vill gärna bjuda dig på ett webinar där du kan lära dig mer om compassion och hur du kan använda dig av detta i din vardag. Det är inte bara till nytta för dig själv utan forskning visar på att det har stora positiva effekter på mellanmänskliga relationer.

Du kommer att få träna ett av våra Mindworkout- pass som heter “Medkännande vän - compassionträning” som innehåller en återhämtningsdel men också en beskrivning av ett verktyg som hjälper oss att vara vänligare mot oss själva och andra.

Ta dig tiden och ge dig denna present! Du får en stor möjlighet att testa på vad mycket du har att vinna på att träna din mentala hälsa.

Anmälan