COMPASSION UTBILDNING

Compassion utbildning med mental träning

Att arbeta med sig själv som verktyg i personalintensiva roller är ofta krävande. För att orka och hålla på lång sikt är det då avgörande att vi vet hur vi ska ta hand om oss själva. Mental träning och Compassion är praktiska verktyg för att kunna ta hand om dig själv i ditt arbete och att möta människor på ett sätt som gör arbetet mindre belastande. Och underlättar att utöva ett professionellt arbete. Genom compassion träning bygger du resiliens att möta utmaningar och problem.

Kollegor och ledare med förmåga till compassion bidrar till psykologisk trygghet i teamet, vilket är en avgörande faktor för högeffektiva team. Vi bygger en hälsosam och attraktiv arbetskultur tillsammans, där människor mår bra och vill utvecklas.

 

INNEHÅLL & UPPLÄGG

Utbildningen innehåller mentala träningstekniker och övningar från compassionfokuserad terapi (CFT),  mindfulnessbaserad självmedkänsla och ett stort fokus ligger på praktisk träning. Teori varvas med praktisk träning och reflektioner i grupp. 

Längd 12 månader:

-Utbildning 8 halvdagar live webinar / fysiskt på plats, respektive videos.
-Mentala träningspass 30 min/vecka, live via zoom
-Egenträning 2-6 gånger/vecka med förinspelade övningar. 

 

EFFEKTER

Vetenskapliga studier visar många goda effekter av mental träning som mindfulness och compassion.
Minskad stress
Mer positiva känslor
Ökat fokus och koncentration
Ökad känslokontroll och resiliens.
Starkare immunsystem

Positiva effekter på mellanmänskliga relationer
Vänlighet på arbetsplatsen ger högeffektiva team
Ökad medarbetarnöjdhet 

Omedelbara effekter
10 min Mindworkout-pass ger i genomsnitt  25% ökat välbefinnande.
En kort djup avspänning ger ökad produktivitet på eftermiddagen.  

Lärare:
Elin Borg och Caroline Spännar 

 

Det ger enorm energi med de här 30 minuterna, man har igen det med råge efteråt, så känns det.

Jag vet att jag har verktyg att sätta in när koncentrationen faller.

Effekter