shutterstock_66523756.jpg

workshop

Mental kondition & hållbart ledarskap

Mental kondition & hållbart ledarskap

workshop 1-2 tim

Mental träning är inget nytt. Kunskapen har funnits länge, inte minst inom elitidrott och i meditationstraditionen. Och nu kommer det på bred front även inom näringslivet. Hur gör man för att må bra och samtidigt prestera det man önskar i en pressad vardag med många utmaningar och förändringar?  

innehåll

  • Tankeväckande kunskap om vad mental kondition innebär kopplat till forskning.

  • Dialog, insikter och praktiska upplevelser av mental träning samt inblick i resultat från neuroforskningen och neuroledarskap.

  • Guidat Mindworkout-pass, där vi tränar väletablerade tekniker för ökad koncentrationsförmåga, återhämtning och inre lugn som hjälper att reglera  stressen i vardagen, behålla balansen i pressande situationer. 

I denna workshopen får du uppleva hur man kan både skaffa sig ökat välmående och en hållbar prestation, med hjälp av mental träning och mental kondition. Att leda sig själv och andra på ett hjärnsmart sätt.

Vi tränar hjärnan för att nå en avspänd skärpa och resilience.

Workshopen leds av Caroline Spännar / Anna-Klara Larsson, grundare av Mindworkout. 


 
Fantastiskt att ge chefer möjligt att introducera fördelarna med denna typ av hälsofrämjande aktivitet. Otroligt viktigt att ta sig tid och göra Mindworkout-passen. Det gör mig till en bättre chef/ledare och jag blir bättre på att fokusera på en sak i taget.
— deltagare, workshop

  • Språk: Svenska eller engelska

  • För chefer och ledare på olika nivåer

  • Fysiskt på plats


kontakt

För mer information? Kontakta e-post till Caroline