shutterstock_644872195_new color.jpg

några AKTUELLA Boktips som också kan inspirera

9789127137936_200x_sjalvmedkansla-hur-du-kan-stoppa-sjalvkritik-och-forbattra-relationen-till-dig-sjalv-och-andra.jpeg

Självmedkänsla av Agneta Lagerkrantz

Allt mer forskning visar hur bra vi mår av att vara vänliga mot oss själva. Självmedkänsla det är att stötta sig själv i motgångar istället för att reagera med hård inre kritik eller kräva av sig själv att vara perfekt i alla lägen.
Självkritik aktiverar vårt kamp-flyktsystem, medan självmedkänsla, self-compassion, sätter igång systemet för samhörighet och tillit. Agneta Lagercrantz beskriver hur du kan upptäcka din inre kritiker och hur du kan öva dig i självmedkänsla. (Natur & Kultur)

9789127822191_200x_hon-han-och-hjarnan.jpeg

Hon, han och hjärnan av Marcus Heilig

När hjärnforskaren Markus Heilig inte kunde svara sina döttrar tydligt om könsskillnader i hjärnan avsatte ha ett år för att studera detta. Boken är resultatet. Olikheterna i hjärnans kopplingsmönster är en påtaglig skillnad. (Natur & Kultur)

9789174248586_200x_somn-somn-somn-hur-minne-immunforsvar-vikt-koncentration-och-dina-kanslor-hor-ihop-med-din-somn.jpeg

Sömn, sömn, sömn av Christian Benedict & Minna Tunberger

Med gedigen forskarkunskap, bra flyt i språket och fina illustrationer av SaraMara blir det extra lätt att ta till sig ny kunskap om de mekanismer som styr sömnen. I boken Sömn, sömn, sömn finns allt du behöver veta om detta viktiga ämne, som är högaktuellt i en tid när stress, stillasittande och smarta telefoner får oss att sova allt sämre. Och du får insikter i hur minne, immunförsvar, vikt, koncentration och dina känslor hör ihop med din sömn. (Bonnier fakta)

9789127144699_200x_mindfulness-i-hjarnan.jpeg

Mindfulness i hjärnan av Åsa Nilsonne

Din uppmärksamhet är antagligen ditt vassaste redskap för att påverka ditt liv, men du måste lära dig hur du ska använda den på bästa sätt. Med hjälp av neurovetenskapen förstår vi allt bättre vilka delar i hjärnan som arbetar när vi tränar mindfulness och varför det fungerar. Åsa Nilsonne är psykiater och senior professor i medicinsk psykologi vid KI samt författare till en rad uppmärksammade böcker. (Natur & Kultur)

Aktuellt Mindworkoutpass

För personal inom Studium och Yrgo, Göteborgs stad.

Här får du tillgång, för eget bruk, till en guidad inspelning av ert senaste Mindworkoutpass. Du når det här fram till att nästa pass i ert schema guidas då ljudfilen här byts till det passet. Att kunna tränas om och om igen.

Passen är utformade av erfarna specialister (psykologer, coacher, mentala tränare, mindfulnesshandledare) och du guidas genom passet av en professionell instruktör. Ju mer du tränar på de här olika mentala teknikerna desto bättre blir du på att använda dom för att hantera stress och andra utmaningar i vardagen.

Gör så här:

  • Boka av 30 minuter för dig själv.

  • Sätt dig på en plats där du kan vara ostörd under hela passet.

  • Vi rekommenderar att du utför övningen sittande på en stol.

  • Ha en penna och ett anteckningsblock tillhands, i några av passen behöver du skriva.

  • Du deltar via en dator, läsplatta eller smartphone - endast ljudinspelning.

  • Lyssna gärna med hörlurar.

Att träna mentalt är lika viktigt som att träna fysiskt, för hantering av vardagens utmaningar!

#avspändskärpa #hjärnsmart #mentalträning

andning.jpg