Posts in Personlig utveckling
Mental grundträning

Grunden i mental träning är att slappna av fysiskt och att stilla tanken. Att nå en slags avspänd koncentration. Släpper på spänningar och ger djup återhämtning. Ger hjärnan möjlighet att ladda nya krafter för att vara på topp. Muskulär avslappning och meditation med fokus på gynnsam känsla. Ju mer du tränar på det desto snabbare och enklare kan du väva in det i vardagen.

Ta med penna och papper.

Passet skapat för Mindworkout av Gunilla Hamrin, coach och mental tränare.

Mental training basic

Muscular relaxation and still the mind- the basics of mental training. Gain a relaxed concentration, a deep recovery and recharge the brain for peak performance. Guided meditation strengthening a desired feeling.

Bring paper and pen.


Det goda samtalet

I det här passet tränar du förmågan att lyssna aktivt och skapa goda samtal både privat och på jobbet. Passet ger ökad självkännedom samt tränar förmågan till självreglering och konfliktlösning. Med mindfulness meditation för ökad närvaro och  att samla ett splittrat sinne.

Sammanställt för Mindworkout av Hans Blücher, leg psykolog och beteendecoach.


Mindful talk

Effective communication in relationships. Enhance listening and conflict solving skills. Feel calmer, assure of ourselves in challenging conversations. Communication exercise in pairs based on Mindfulness including a short meditation.


Mind management

Grundläggande stresshantering. Teknik för att hantera ditt sinne, sortera dina tankar och avgränsa det som du kan påverka. Det här passet ger dig energi, kraft och ett mer gynnsamt fokus.

Sammansatt för Mindworkout av Hans Blücher, leg psykolog och beteendecoach.

Ta med dig penna och anteckningsbok.

Mind management

A basic stress regulation technique, to sort out your thoughts, focus on the right priorities on a daily basis. To get more things done, decrease worrying and discomfort. Motivation, energy and clarity.

Bring paper and pen.

Stresshantering med tillåtelser

I detta pass övar du på att känna igen dina egna stressreaktioner, pådrivare och arbeta med tillåtelser för att kunna slappna av, känna vad du behöver själv och må bra. Ett pass baserat på Transaktionsanalys. 

Ta med dig penna och anteckningsblock. 

Passet är skapat för Mindworkout av Eleonore Lind, samtalsterapeut PTSTA-p.

Stress management with permissions

In this session you practise to recognize your own reactions to stress. To become aware of your Drivers and working with Allowers to be able to relax and feel what you need for your wellbeing.

Bring pen and notebook.

Made by Eleonore Lind, PTSTA-p terapeut.


Att utveckla självkänsla

Bli medveten om dina tankemönster och hur de påverkar dig liksom hur du kan utveckla dem till att vara än mer gynnsamma för dig. Ett pass för träning av självkänslan. 

Passet handlar om att utveckla medvetenhet om dina egna tankar, känslor och beteende i situationer som utmanar din självbild. Och att hitta alternativa, mer stödjande sätt  att tänka och känna i situationen. Samt att träna in en metod som du kan använda på de flesta situationer som utmanar din självbild, eller känns obehagliga.


Passet finns endast i 45 minuters version. Skapat av Lotta Scholander, leg psykolog. 

Tag med anteckningsblock & penna till passet

Coaching metodik

Här tränar vi förmågan till effektiva dialoger och ett aktivt sätt att lyssna genom att ställa frågor. När vi är aktiva i ett samtal genom frågor så kan vi stödja andra att själva komma fram till insikter, strategier och lösningar av problem. Passet är en träning i professionell kommunikation.

Till det här passet är det bra att du har med dig ett problem som du är beredd att dela/prata om med någon i gruppen.

Passet sammanställt för Mindworkout av Hans Blücher, leg psykolog och beteendecoach.Life Kinetik introduktion

Life Kinetik är en träningsmetod som syftar till att utveckla hjärnans kapacitet genom att skapa fler kopplingar (synapser) mellan hjärnceller. Träningen baseras på modern hjärnforskning och utförs enligt ett tydligt definierat program. Genom kombination av olika rörelsemönster, visuella uppgifter och kognitiva inslag aktiveras alla delar i hjärnan för ökad mental förmåga, bl a ökad koncentrationsförmåga, förbättrat minne, ökad uppfattningsförmåga,  snabbare beslutsfattande med bibehållen kvalitet. Vi introducerar er i ett grundläggande pass som ger mycket skratt och inspirerande känsla. Passar extra bra vid events och enskilda team aktiviteter.

Utvecklat i Tyskland. Framgångsrika resultat i många målgrupper kan tränas av alla utifrån sin grundnivå, vuxna, barn och seniorer.

Läs mer om träningsformen på www.lifekinetik.se


Life Kinetik introduction

Life Kinetik develops the brain capacity such as decision making ability, mental focus and increases your concentration, increases sleep quality and stress handling. Through a combination of motions, visual and cognitive tasks mental capabilities are enhanced. A fun training that forces all parts of the brain to be active, often accompanied by a lot of laughters. Can be practiced by everyone and in casual office clothes.