Posts in Motivation Energi
Positivt fokus

Hur du kan välja ett positivt fokus, oavsett vilken situation eller vilken utmaning du ställs inför. Att kunna fokusera på de saker som du faktiskt kan påverka, att hitta kraften att agera. Ger aktiv vila, energi och motivation. 

Ta med penna och papper.

Passet skapat för Mindworkout av Karin Hamrin, coach & mental tränare.

Positive focusing

How you can choose a positive focus, no matter what situation or challenge you are facing. Being able to focus on the things that you can actually influence, to find the power to act. Provides active rest, energy and motivation.

Created for Mindworkout by Karin Hamrin, coach & mental trainer.

Bring paper and pen.


Mind management

Grundläggande stresshantering. Teknik för att hantera ditt sinne, sortera dina tankar och avgränsa det som du kan påverka. Det här passet ger dig energi, kraft och ett mer gynnsamt fokus.

Sammansatt för Mindworkout av Hans Blücher, leg psykolog och beteendecoach.

Ta med dig penna och anteckningsbok.

Mind management

A basic stress regulation technique, to sort out your thoughts, focus on the right priorities on a daily basis. To get more things done, decrease worrying and discomfort. Motivation, energy and clarity.

Bring paper and pen.

Energigivande återhämtning

I det här passet får du en högkvalitativ återhämtning för både kroppen och hjärnan. Lägre stressnivå,  och påfyllt på med ny härlig energi. Återhämtning är nyckeln till att klara av att ha ett högt tempo och en intensiv vardag. Ju mer stress vi har desto mer mental återhämtning behöver vi. I passet tränar du också visualiseringsteknik, här med målet att få energi och glädje.

Passet skapat av Gunilla Hamrin, coach och mental tränare.

Tag med penna och papper.

Energizing recovery

Handling of stress for both body and mind. High quality recovery, reflection, energy.

Please, bring a pen and a notebook.

This Mindworkout is made by Gunilla Hamrin, coach and mental trainer with stress regulation as speciality.


Målskillnad - målmedveten

Bli medveten om mål, vad du vill, vad du vill förändra och vad du vill bevara. Ger underlag för att kunna prioritera när det gäller dina mål och komma igång med minst ett mål. Det här träningspasset ger även återhämtning, energi och motivation. 

Du behöver också ha med dig penna och anteckningsblock i det här passet.

Passet är skapat av Hans Blücher, leg. psykolog och beteendecoach.


Goal difference - goal awareness

Gain awareness of what your would like to change, keep, prioritize in life. Start one goal plan up.

To become aware of your goals, what you want with your life, what you want to change and what you would like to keep as it is. Make it easier to prioritize among your different goals. Clarify and start up a goal-plan for at least one goal.

Made by Hans Blücher, leg psycologist and behavioral coach.


Att sätta och nå mål

Formulera, förtydliga, förankra och nå dina mål, effektivt för alla situationer. Att sätta och nå mål är en utmaning som du alltid kan förstärka. Ett pass som ger energi och motivation. 

Passet skapat för Mindworkout av Eleonore Lind, PTSTA-p terapeut. 

Ta med dig penna och anteckningsbok.

Setting and reaching goals

Formulate, clarify and reach your goals. Efficient for all situations and a challenge you can always improve. Gives you energy and motivation.

Made by Elenore Lind, PTSTA-p terapeut.

Bring pen and notebook.

Fantasi för framgång

Öka prestationsförmågan inför en utmaning och reglera din stressnivå. Nå en slags avspänd koncentration. Öka välbefinnandet och chansen att få det så som du vill ha det genom att använda visualiseringsteknik. 

Träning i fantasi för framgång bidrar till självförtroende, inre lugn och glädje inför prestationer och utmaningar. Teknik ofta använd i idrottspsykologi. 

Ett vilsamt, detaljrikt och målfokuserande träningspass.

Skapat för Mindworkout av Hans Blücher, leg psykolog och beteendecoach. 

Tag med penna och anteckningsblock.


Imagine success

Increase performance and possibilities to reach what you aim for by practicing visualization techniques. Brings self-confidence, inner peace and joy into challenges and reaching for goals.

Made by Hans Blücher, leg psycologist and behavioral coach.

Bring notebook and pen.


Life Kinetik introduktion

Life Kinetik är en träningsmetod som syftar till att utveckla hjärnans kapacitet genom att skapa fler kopplingar (synapser) mellan hjärnceller. Träningen baseras på modern hjärnforskning och utförs enligt ett tydligt definierat program. Genom kombination av olika rörelsemönster, visuella uppgifter och kognitiva inslag aktiveras alla delar i hjärnan för ökad mental förmåga, bl a ökad koncentrationsförmåga, förbättrat minne, ökad uppfattningsförmåga,  snabbare beslutsfattande med bibehållen kvalitet. Vi introducerar er i ett grundläggande pass som ger mycket skratt och inspirerande känsla. Passar extra bra vid events och enskilda team aktiviteter.

Utvecklat i Tyskland. Framgångsrika resultat i många målgrupper kan tränas av alla utifrån sin grundnivå, vuxna, barn och seniorer.

Läs mer om träningsformen på www.lifekinetik.se


Life Kinetik introduction

Life Kinetik develops the brain capacity such as decision making ability, mental focus and increases your concentration, increases sleep quality and stress handling. Through a combination of motions, visual and cognitive tasks mental capabilities are enhanced. A fun training that forces all parts of the brain to be active, often accompanied by a lot of laughters. Can be practiced by everyone and in casual office clothes.