Posts in Återhämtning
Mental grundträning

Grunden i mental träning är att slappna av fysiskt och att stilla tanken. Att nå en slags avspänd koncentration. Släpper på spänningar och ger djup återhämtning. Ger hjärnan möjlighet att ladda nya krafter för att vara på topp. Muskulär avslappning och meditation med fokus på gynnsam känsla. Ju mer du tränar på det desto snabbare och enklare kan du väva in det i vardagen.

Ta med penna och papper.

Passet skapat för Mindworkout av Gunilla Hamrin, coach och mental tränare.

Mental training basic

Muscular relaxation and still the mind- the basics of mental training. Gain a relaxed concentration, a deep recovery and recharge the brain for peak performance. Guided meditation strengthening a desired feeling.

Bring paper and pen.


Energigivande återhämtning

I det här passet får du en högkvalitativ återhämtning för både kroppen och hjärnan. Lägre stressnivå,  och påfyllt på med ny härlig energi. Återhämtning är nyckeln till att klara av att ha ett högt tempo och en intensiv vardag. Ju mer stress vi har desto mer mental återhämtning behöver vi. I passet tränar du också visualiseringsteknik, här med målet att få energi och glädje.

Passet skapat av Gunilla Hamrin, coach och mental tränare.

Tag med penna och papper.

Energizing recovery

Handling of stress for both body and mind. High quality recovery, reflection, energy.

Please, bring a pen and a notebook.

This Mindworkout is made by Gunilla Hamrin, coach and mental trainer with stress regulation as speciality.


Stresshantering med tillåtelser

I detta pass övar du på att känna igen dina egna stressreaktioner, pådrivare och arbeta med tillåtelser för att kunna slappna av, känna vad du behöver själv och må bra. Ett pass baserat på Transaktionsanalys. 

Ta med dig penna och anteckningsblock. 

Passet är skapat för Mindworkout av Eleonore Lind, samtalsterapeut PTSTA-p.

Stress management with permissions

In this session you practise to recognize your own reactions to stress. To become aware of your Drivers and working with Allowers to be able to relax and feel what you need for your wellbeing.

Bring pen and notebook.

Made by Eleonore Lind, PTSTA-p terapeut.


Mental kondition SOAS

En av nycklarna till mental styrka är det vi kan kalla ”att vara robust” (resilience på engelska). Det kan handla om att stå ut och ta det lugnt mitt i situationens känslomässiga påfrestningar. Passet är baserat på mindfulness. Introducerar en tankemodell för hur vi påverkas i svåra situationer och ett verktyg för att bli bättre på att bemästra våra reaktioner, innan vi väljer hur vi vill gå vidare. 

Passet är skapat för Mindworkout av Hans Blücher, leg psykolog och beteende coach.

Tag med dig penna och anteckningsblock.

Mental fitness with SOAL-R

A mindfulness tool to increase resilience, safety and courage. To increase the ability to handle mental challenges, setbacks and discomfort. To strengthen the ability to be mentally present even in difficult situations.  To improve our impulse control and be able to make conscious decisions in situations where we have stress and negative feelings.

Made by Hans Blücher, leg psycologist and behavioral coach.

Bring paper and pen.


Mindfulness grund

En klassisk sittande mindfulness-meditation som passar även för dig som provar på mindfulness för första gången. Fokus framförallt på andningen som för att komma tillbaka till nuet och som ett ankare för att samla oss när vi känner oss splittrade. Att hantera ”vandrande” tankar och kunna släppa dem. 

Passet sammanställt för Mindworkout av Henrik Kok, leg. psykoterapeut och mindfulnesshandledare MBKT.

Mindfulness basic

Basic mindfulness practice of sitting meditation. Suitable also for beginners.  Using the breath as an anchor for the presence and to let go of wandering thoughts.

Script to Mindworkout by Henrik Kok, leg. psycoterapeut and MBKT mindfulness tutor.


Effektiv stresshantering

Avslappnande mental träning med visualisering som hjälper dig att hitta ett inre lugn och sänka stressen i din vardag – oavsett vad den beror på. Och tränar på att förändra ditt förhållningssätt till en specifik situation eller faktor som påverkar dig negativt. Ger inre lugn och konstruktiv känsla. 

Passet är skapat för Mindworkout av Karin Hamrin, coach.

Ha med dig penna och anteckningsblock.

Effective stress-management

Mental training for deep recovery, inner calm. Practising visualization and a technique to handle stress, regardless what causes it.

Bring paper and pen.

Made by Karin Hamrin, coach.

Medveten andningsteknik

I Medveten Andning ligger fokus på hur vi kan andas optimalt i vardagen, vilket är grundläggande för god hälsa, välbefinnande, prestation och en effektiv stresshantering. Det medvetna andetaget skapar balans mellan syre och koldioxid, som är avgörande då koldioxid är en förutsättning för en effektiv syresättning. 

Medveten Andning aktiverar också vagusnerven, chefen för vårt lugn- och ro-system, vilket hjälper oss att lägga ur turbon och hushålla med energin. 

Passet är skapat för Mindworkout av Anders Olsson, Medveten andning.

Conscious breathing

A technique for optimal breathing in everyday life. Effective regulation of the  stress level, positive effects of the physical health and increased well-being. Balances oxygen and carbon dioxide. Provides calmness by activating the parasympathetic nervous system.

Made to Mindworkout by Anders Olsson www.consciousbreathing.com

Mindful eating - med en frukt

Tränar förmågan till att göra mer medvetna val kring ätandet, att äta mer medvetet och 
närvarande. Ökar ditt fokus, koncentration och impulskontroll. Stärker förmågan till
känsloreglering, stresshantering och kroppsmedvetenhet. 

Ta med dig en frukt som kan ätas som den är eller enkelt kan skalas så som exempelvis äpple, clementin, päron eller banan. 

Passet är sammanställt för Mindworkout av Elin Borg, socionom och handledare i mindfulness.

Målskillnad - målmedveten

Bli medveten om mål, vad du vill, vad du vill förändra och vad du vill bevara. Ger underlag för att kunna prioritera när det gäller dina mål och komma igång med minst ett mål. Det här träningspasset ger även återhämtning, energi och motivation. 

Du behöver också ha med dig penna och anteckningsblock i det här passet.

Passet är skapat av Hans Blücher, leg. psykolog och beteendecoach.


Goal difference - goal awareness

Gain awareness of what your would like to change, keep, prioritize in life. Start one goal plan up.

To become aware of your goals, what you want with your life, what you want to change and what you would like to keep as it is. Make it easier to prioritize among your different goals. Clarify and start up a goal-plan for at least one goal.

Made by Hans Blücher, leg psycologist and behavioral coach.