Positivt fokus

Hur du kan välja ett positivt fokus, oavsett vilken situation eller vilken utmaning du ställs inför. Att kunna fokusera på de saker som du faktiskt kan påverka, att hitta kraften att agera. Ger aktiv vila, energi och motivation. 

Ta med penna och papper.

Passet skapat för Mindworkout av Karin Hamrin, coach & mental tränare.

Positive focusing

How you can choose a positive focus, no matter what situation or challenge you are facing. Being able to focus on the things that you can actually influence, to find the power to act. Provides active rest, energy and motivation.

Created for Mindworkout by Karin Hamrin, coach & mental trainer.

Bring paper and pen.