Bättre sömn, mer energi

Detta pass har fokus på sömnens roll i det pussel som är vår helhetshälsa. Sömnen påverkar inte bara vårt mående och vår energi, utan även prestation, kreativitet och fysisk hälsa. Vår viktigaste form av återhämtning. Inslag av mindfulness i träningen hjälper dig att dra i handbromsen och fånga upp dig själv i en stressig vardag. Vi gör även några skrivande övningar som hjälper hjärnan att fokusera på saker som ger en positiv effekt på både sömnen och den vakna tiden.  Sammanställt av Lina Bodestad, psykolog. Du behöver penna och anteckningsblad.

Better sleep, more energy

This workout focuses on the role of sleep in the puzzle that is our overall health. Sleep affects not only our feeling and energy, but also performance, creativity and physical health. Our most important form of recovery. Elements of mindfulness in the training help you pull the handbrake and catch yourself in a stressful everyday life. We also do some writing exercises that help the brain focus on things that have a positive effect on both sleep and waking time.

Compiled by Lina Bodestad, psychologist.

You need a pen and notebook.