Att utveckla självkänsla

Bli medveten om dina tankemönster och hur de påverkar dig liksom hur du kan utveckla dem till att vara än mer gynnsamma för dig. Ett pass för träning av självkänslan. 

Passet handlar om att utveckla medvetenhet om dina egna tankar, känslor och beteende i situationer som utmanar din självbild. Och att hitta alternativa, mer stödjande sätt  att tänka och känna i situationen. Samt att träna in en metod som du kan använda på de flesta situationer som utmanar din självbild, eller känns obehagliga.


Passet finns endast i 45 minuters version. Skapat av Lotta Scholander, leg psykolog. 

Tag med anteckningsblock & penna till passet