Mindfulness grund

En klassisk sittande mindfulness-meditation som passar även för dig som provar på mindfulness för första gången. Fokus framförallt på andningen som för att komma tillbaka till nuet och som ett ankare för att samla oss när vi känner oss splittrade. Att hantera ”vandrande” tankar och kunna släppa dem. 

Passet sammanställt för Mindworkout av Henrik Kok, leg. psykoterapeut och mindfulnesshandledare MBKT.

Mindfulness basic

Basic mindfulness practice of sitting meditation. Suitable also for beginners.  Using the breath as an anchor for the presence and to let go of wandering thoughts.

Script to Mindworkout by Henrik Kok, leg. psycoterapeut and MBKT mindfulness tutor.