Mental kondition SOAS

En av nycklarna till mental styrka är det vi kan kalla ”att vara robust” (resilience på engelska). Det kan handla om att stå ut och ta det lugnt mitt i situationens känslomässiga påfrestningar. Passet är baserat på mindfulness. Introducerar en tankemodell för hur vi påverkas i svåra situationer och ett verktyg för att bli bättre på att bemästra våra reaktioner, innan vi väljer hur vi vill gå vidare. 

S = Stanna upp O = Observera A = Acceptera S = Svara eller Släpp

Passet är skapat för Mindworkout av Hans Blücher, leg psykolog och beteende coach.

Tag med dig penna och anteckningsblock.

Mental fitness with SOAR

A mindfulness tool to increase resilience, safety and courage. To increase the ability to handle mental challenges, setbacks and discomfort. To strengthen the ability to be mentally present even in difficult situations.  To improve our impulse control and be able to make conscious decisions in situations where we have stress and negative feelings. S = Stop O = Observe A = Accept R = Respond or Release

Made by Hans Blücher, leg psycologist and behavioral coach.

Bring paper and pen.