Medveten andningsteknik

I Medveten Andning ligger fokus på hur vi kan andas optimalt i vardagen, vilket är grundläggande för god hälsa, välbefinnande, prestation och en effektiv stresshantering. Det medvetna andetaget skapar balans mellan syre och koldioxid, som är avgörande då koldioxid är en förutsättning för en effektiv syresättning. 

Medveten Andning aktiverar också vagusnerven, chefen för vårt lugn- och ro-system, vilket hjälper oss att lägga ur turbon och hushålla med energin. 

Passet är skapat för Mindworkout av Anders Olsson, Medveten andning.

Conscious breathing

A technique for optimal breathing in everyday life. Effective regulation of the  stress level, positive effects of the physical health and increased well-being. Balances oxygen and carbon dioxide. Provides calmness by activating the parasympathetic nervous system.

Made to Mindworkout by Anders Olsson www.consciousbreathing.com