Fantasi för framgång

Öka prestationsförmågan inför en utmaning och reglera din stressnivå. Nå en slags avspänd koncentration. Öka välbefinnandet och chansen att få det så som du vill ha det genom att använda visualiseringsteknik. 

Träning i fantasi för framgång bidrar till självförtroende, inre lugn och glädje inför prestationer och utmaningar. Teknik ofta använd i idrottspsykologi. 

Ett vilsamt, detaljrikt och målfokuserande träningspass.

Skapat för Mindworkout av Hans Blücher, leg psykolog och beteendecoach. 

Tag med penna och anteckningsblock.


Imagine success

Increase performance and possibilities to reach what you aim for by practicing visualization techniques. Brings self-confidence, inner peace and joy into challenges and reaching for goals.

Made by Hans Blücher, leg psycologist and behavioral coach.

Bring notebook and pen.