Effektiv stresshantering

Avslappnande mental träning med visualisering som hjälper dig att hitta ett inre lugn och sänka stressen i din vardag – oavsett vad den beror på. Och tränar på att förändra ditt förhållningssätt till en specifik situation eller faktor som påverkar dig negativt. Ger inre lugn och konstruktiv känsla. 

Passet är skapat för Mindworkout av Karin Hamrin, coach.

Ha med dig penna och anteckningsblock.

Effective stress-management

Mental training for deep recovery, inner calm. Practising visualization and a technique to handle stress, regardless what causes it.

Bring paper and pen.

Made by Karin Hamrin, coach.