Att släppa taget - öka din inre skärpa

Att släppa taget om onödig stress och tankar. Återhämtning för hjärnan, stärker din tankeförmåga och läkning av kroppens naturliga funktion. Få en avslappnad inre skärpa inför resten av dagen. Baseras på en enkel form av mindful yoga som genomförs i vanliga kontorskläder och sittande på en stol.

Passet skapat för Mindworkout av Sam Aziz, yogalärare

Letting go - increase your inner focus


Lean into recovery , refresh your brain when letting go of unnecessary stress and thoughts. Strengthen your inner focus and heal the body's natural functions. Increase a relaxed mental sharpness for the rest of the day.  Practicing methods to use prior and during challenging situations. Based on basic yoga positions and breathing exercises, while sitting on a chair, in casual office clothes.