Mindfulness medkännande vän

Medkänsla - compassion, tränar vi i detta passet. Neurovetenskapen visar med tydlighet att det är en färdighet som går att träna upp för t ex stresshantering och EQ (emotionell intelligens).

Öka din närvaro i nuet. Träna koncentrationsförmåga, ödmjukhet till dig själv och medkänsla (compassion). Fokus och tillstånd av positivt lugn med god känsla. Stärker relationen till din omgivning.

“Compassionträning, tränar upp medkänsla för dig själv och för andra. Verktyget medkännande vän ger inre styrka för att möta utmanande situationer. Positivt lugn med god känsla. Stärker relationen till din omgivning.

Passet skapat för Mindworkout av Henrik Kok, psykoterapeut och mindfulnesshandledare