Mind management

Grundläggande stresshantering. Teknik för att hantera ditt sinne, sortera dina tankar och avgränsa det som du kan påverka. Det här passet ger dig energi, kraft och ett mer gynnsamt fokus.

Sammansatt för Mindworkout av Hans Blücher, leg psykolog och beteendecoach.

Ta med dig penna och anteckningsbok.

Mind management

A basic stress regulation technique, to sort out your thoughts, focus on the right priorities on a daily basis. To get more things done, decrease worrying and discomfort. Motivation, energy and clarity.

Bring paper and pen.