Energigivande återhämtning

I det här passet får du en högkvalitativ återhämtning för både kroppen och hjärnan. Lägre stressnivå,  och påfyllt på med ny härlig energi. Återhämtning är nyckeln till att klara av att ha ett högt tempo och en intensiv vardag. Ju mer stress vi har desto mer mental återhämtning behöver vi. I passet tränar du också visualiseringsteknik, här med målet att få energi och glädje.

Passet skapat av Gunilla Hamrin, coach och mental tränare.

Tag med penna och papper.

Energizing recovery

Handling of stress for both body and mind. High quality recovery, reflection, energy.

Please, bring a pen and a notebook.

This Mindworkout is made by Gunilla Hamrin, coach and mental trainer with stress regulation as speciality.