Life Kinetik introduktion

Life Kinetik är en träningsmetod som syftar till att utveckla hjärnans kapacitet genom att skapa fler kopplingar (synapser) mellan hjärnceller. Träningen baseras på modern hjärnforskning och utförs enligt ett tydligt definierat program. Genom kombination av olika rörelsemönster, visuella uppgifter och kognitiva inslag aktiveras alla delar i hjärnan för ökad mental förmåga, bl a ökad koncentrationsförmåga, förbättrat minne, ökad uppfattningsförmåga,  snabbare beslutsfattande med bibehållen kvalitet. Vi introducerar er i ett grundläggande pass som ger mycket skratt och inspirerande känsla. Passar extra bra vid events och enskilda team aktiviteter.

Utvecklat i Tyskland. Framgångsrika resultat i många målgrupper kan tränas av alla utifrån sin grundnivå, vuxna, barn och seniorer.

Läs mer om träningsformen på www.lifekinetik.se


Life Kinetik introduction

Life Kinetik develops the brain capacity such as decision making ability, mental focus and increases your concentration, increases sleep quality and stress handling. Through a combination of motions, visual and cognitive tasks mental capabilities are enhanced. A fun training that forces all parts of the brain to be active, often accompanied by a lot of laughters. Can be practiced by everyone and in casual office clothes.