Det goda samtalet

I det här passet tränar du förmågan att lyssna aktivt och skapa goda samtal både privat och på jobbet. Passet ger ökad självkännedom samt tränar förmågan till självreglering och konfliktlösning. Med mindfulness meditation för ökad närvaro och  att samla ett splittrat sinne.

Sammanställt för Mindworkout av Hans Blücher, leg psykolog och beteendecoach.


Mindful talk

Effective communication in relationships. Enhance listening and conflict solving skills. Feel calmer, assure of ourselves in challenging conversations. Communication exercise in pairs based on Mindfulness including a short meditation.