Coaching metodik

Här tränar vi förmågan till effektiva dialoger och ett aktivt sätt att lyssna genom att ställa frågor. När vi är aktiva i ett samtal genom frågor så kan vi stödja andra att själva komma fram till insikter, strategier och lösningar av problem. Passet är en träning i professionell kommunikation.

Till det här passet är det bra att du har med dig ett problem som du är beredd att dela/prata om med någon i gruppen.

Passet sammanställt för Mindworkout av Hans Blücher, leg psykolog och beteendecoach.