Grundarna

Anna-Klara och Caroline har båda lång erfarenhet av ledarskap i affärsdrivande verksamheter och är brett utbildade inom olika mentala träningsverktyg och metoder.

Anna-Klara är civilekonom och har alltid arbetat med marknadsföring, projektledning och affärsutveckling. Både som anställd och som konsult i eget företag, främst inom detaljhandel och andra konsumentnära branscher.

Caroline är beteendevetare, fil.kand, med många års erfarenhet av personalchefsrollen i företagsledning inom både statlig och privat verksamhet i branscher som försäkring, konsult samt teknisk projektverksamhet.

Vi fyller nu behovet i det tidigare tomrummet

I våra tidigare yrkesroller hade vi mycket praktisk användning i vårt dagliga arbete av våra kunskaper inom det mentala området. Ofta konstaterade vi hur många bra verktyg det finns, men att alldeles för få känner till hur mycket nytta mental träning kan ge för hantering av stress och utmaningar i vardagen. Verktygen är ofta enkla att lära sig. Det svåra är att hålla sin kontinuerliga mentala träning igång så att det är lätt att nyttja kompetensen närhelst det behövs . Det vill vi ändra på! Med starka nätverk omkring oss erbjuder vi nu den tjänst som vi har saknat på marknaden.

Hjärngymmet med det breda utbudet av mental träning i god kvalitet för alla.

Grundarna Anna-Klara Larsson och Caroline Spännar

Grundarna Anna-Klara Larsson och Caroline Spännar