Mindfulness i hjärnan

Här kommer ytterligare ett boktips från oss i Mindworkout-teamet.

Kunskapen om hjärnan är minst sagt ofullständig, men den växer hela tiden, då duktiga forskare hela tiden utforskar och utvecklar metoder och tester. Vi blir hela tiden bättre på att matcha olika delar av hjärnan med de arbetsuppgifter den utför - på så sätt börjar vi förstå hur hjärnan sköter och missköter sig. Vi börjar förstå hur känsligt vår hjärna läser av vår miljö och hur den formas av sina upplevelser.

Åsa Nilsonne, författare till boken “Mindfulness i hjärnan”, är en av flera som introducerade mindfulness i Sverige. I boken berättar hon om arbetsplatsen hjärnan och om modern neuropsykologi.

Mindworkout hjälper dig att stärka den mentala konditionen i en alltmer pressad vardag. Ta hand om din hjärna och ta hjärnpauser, för god återhämtning, minskad stress, ökad prestationsförmåga och produktivitet på arbetsplatsen, vilket i längden resulterar i ökat välmående.