Mental träning på jobbet – vad, hur och varför?

 Torsdag, 8 november 2018 klockan 11:30

 Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Du vill att alla ska må bra på arbetsplatsen och samtidigt upprätthålla hög produktivitet. Går detta ihop? Vid dagens workshop får du en inblick i hur man kan skapa en attraktiv arbetsplats med medarbetare som både mår bra och presterar på topp.

Mental träning är inget nytt. Kunskapen och kompetensen har funnits länge, inte minst inom elitidrott och rehabilitering, men nu kommer det på en bred front även inom näringslivet. Den här nätverksträffen bjuder på engagerad dialog, insikter och praktiska övningar kopplade till mental träning. Du kommer att få en inblick i resultat från neuroforskningen samt hur god mental kondition på arbetsplatsen kan bidra till sänkta kostnader för till exempel minskad sjukfrånvaro men också ett ökat välbefinnande hos medarbetarna.

Under nätverksträffen får du möjlighet att testa ett väletablerat verktyg i ett guidat Mindworkoutpass. Vi testar tekniker för ökad koncentrationsförmåga, återhämtning och inre lugn som hjälper till att sänka stressen och behålla balansen i pressande situationer.

Varmt välkommen!

Lunch serveras i samband med nätverksträffen.

Obs! Du måste vara medlem i Grant Thorntons kvinnliga nätverk plus för att medverka på detta seminarium. Anmälan till nätverket görs på www.grantthornton.se/plus

Sista anmälningsdag
6 november

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Läs mer.