Förebygg psykisk ohälsa och utmattningssyndrom


Hur bygger du en bra kombo av verktyg i din vardag för att hantera stress och utmaningar? Mindworkout stödjer dig främst med #mentalträning för #avspändskärpa. Du behöver regelbunden mental träning och regelbunden fysisk aktivitet för att må bra. All regelbunden fysisk aktivitet – på arbetet och fritiden – förbättrar hur du hanterar vardagsstress. Tänk "rörelse" istället för "träning" om det underlättar. Kroppsrörelse under såväl arbetstid som fritid och alla olika former av kroppsövningar, motion och friluftsliv.

Läs mer.

InspirationSara Elg