Medveten andning

Att det är viktigt att andas är ingen nyhet. Bara några minuters syrebrist kan för alltid förstöra hjärnans förmåga att bearbeta inkommande information. Men det är inte bara viktigt ATT vi andas, utan också HUR vi andas. En andning som bara är lite obalanserad ger över tiden stora negativa konsekvenser eftersom vi andas så mycket varje dag.

Mindworkout inledde kvällen med ett Mindworkoutpass, där publiken fick möjlighet att stressa ner med medveten andningsteknik, vilket även leder till ökad skärpa. Anders Olsson berättade därefter, med vetenskapliga studier som grund, om de stora hälsofördelar som följer med bättre andningsvanor. En effekt av att andas ytligt är att vi får en obalans mellan syre och koldioxid. Vi får ett underskott av koldioxid i kroppen vilket får blodkärlen att dra ihop sig. Mer intressant läsning om detta här.


EventsSonja Roxner