shutterstock_447115267.jpg

grundprogram

Mentalt gym Original

Mentalt gym Original

6-12 månader

Öppna ett fysiskt / virtuellt Mentalt gym på jobbet!

Det mentala gymmet är utformat för arbetsgivare som insett att en nyckel till framgång i det moderna arbetslivet är stark mental kondition, för att enklare hantera en allt mer pressad och föränderlig vardag. 

Det mentala gymmet är ett konkret sätt att ge medarbetare och ledare effektiv återhämtning i vardagen, personlig utveckling och hållbar prestation. En långsiktig och strategisk insats för att bygga en framtidssmart arbetskultur för mental hållbarhet. Gymmet gör det enkelt för dig som arbetsgivare att erbjuda live guidade mentala träningspass i storgrupp, till flera arbetsställe samtidigt, vilket gör det prisvärt. Tjänsten innehåller även inspirerande insatser för ökad kunskap om mental träning och hjärnan baserat på neurovetenskap.

Genomsnittsbetyg 5 av 6 möjliga och 25% ökat välbefinnande.

shutterstock_315884222.jpg

INNEHÅLL & UPPLÄGG

 • Workshop för ledning

 • Kick-off workshop “Mental kondition och hjärnan!” för medarbetare

 • Mindworkout-pass 25 min - Träning i storgrupp 1 ggr/vecka i schemalagda pass via online-möte till arbetsorter i Sverige/globalt, eller fysiskt på arbetsplatsen. Deltagarna samlas i ett konferensrum på arbetsplatsen, eller deltar på egen hand. (Se mer om passen i faktarutan).

 • Individuell målplan och träningscoaching i storgrupp vid två tillfällen

 • Uppföljning och reflektion i webbaserade enkäter samt för- och eftermätning

 • Uppföljning och fördjupning för ledning samt konsulterande möte om hållbar arbetskultur

 • (Valbar tjänst) Digitalt stöd “Hjärnsmart paus” med inspelade 10 minuters Mindworkout-pass

EFFEKTER

 • Effektivare tillgång till hjärnans kognitiva funktioner som minnesförmåga, frontollobens förmåga till koncentration, EQ, problemlösningsförmåga samt beslut- och planeringsförmåga

 • Återhämtning och ökad förmåga att hantera stress samt ökning av välbefinnandet

 • Ökad självmedvetenhet om mål och tankemönster och hur de påverkar din vardag

 • Kunskap om mentala verktyg för vardagen

 • Organisationen ges stöd att utveckla en arbetskultur och ledarskap för mer ett hållbart arbetssätt för en ökad produktivitet och ett positivt arbetsklimat.

  En hållbar prestation med avspänd effektiv skärpa!


Mentalt gym Original erbjuds med olika inriktningar.

Inriktning Självledarskap

För dig som vill öka din medvetenhet om dina mål och tankemönster och hur de påverkar din vardag, och vidare hur du kan utveckla dem till att vara mer gynnsamma för dig. Träningsprogrammet ger dig regelbunden återhämtning och egen reflektion i vardagen, som ökar din självmedvetenhet och utvecklar din självkänsla. Det du är medveten om kan du styra, självledarskap. För både ökat välmående och en hållbar prestation.

De första 8 tillfällen för samtliga anmälda deltagare innehåller följande:

 • Workshop med utbildning och individuell träningsplan

 • 3 veckor med inriktade Mindworkout-pass - á 30 min 1 gång/vecka i storgrupp

 • 2 tillfälle med målcoaching och Q&A - á 60 min i smågrupp

 • Digitalt komplement Hjärnsmart Paus, 10 min guidad mental träning

 • (Valbar tjänst) Individuell träningscoaching

I övrigt samma upplägg som Mentalt gym Original.

 
 
Skärmavbild 2019-07-01 kl. 15.30.14.png

 • Språk: Svenska och/eller engelska

 • För alla medarbetare eller för grupper

 • Via online-möte och/eller fysiskt på plats


Det ger enorm energi med de här 30 minuterna, man har igen det med råge efteråt, så känns det.
— KALLE MAGNUSSON, THULE AB
Jag har fått möjligheten att uppleva vilken effekt det faktiskt ger. Jag har märkt att man kan styra sitt välbefinnande genom strategi som detta.
— Mindworkoutdeltagare Hexatronic

Om Mindworkout-passen 

Korta praktiska mentala träningspass (10-30 min) guidade av Mindworkout- instruktör för små och stora grupper. Passen är fristående från varandra  och är gjorda för att repeteras- som gruppträningspass på “fysiska gymmet”.

Passen är baserade på utvalda beprövade metoder och neurovetenskap. De är utformade av olika specialister; psykologer med bland annat med inriktning på idrottspsykologi, mentala tränare, mindfulness handledare, coacher, specialister inom stresshantering. 

Det stora urvalet av pass med olika mentala träningstekniker erbjuder tillsammans ett brett utbud som passar de flesta.


KONTAKT

För mer information? Kontakta e-post till Caroline