Ta hand om dina anställda

Hur förbereder du dina anställda för krävande utmaningar, hög nivå av stress och långsiktigt välbefinnande?  

Den komplexitet och press som många upplever i dagens samhälle, sänker både välbefinnande och produktivitet. En stressad hjärna stryper tillgången till många av hjärnans fantastiska förmågor.

Skulle du vilja ha ett nytt, enkelt sätt att hjälpa ledare och medarbetare att hantera utmaningar och press ännu bättre? Mindworkout hjälper organisationer att transformeras till en mentalt stark och hållbar organisation. Det räcker inte att veta vad man ska göra. Utan vår viktigaste nyckel är att träna hjärnan, i korta Mindworkout-pass.Sex grunder i mental träning

  1. Tid för återhämtning och reflektion

  2. Lära känna dig själv, självmedvetenhet, stärka självkänsla och självförtroende

  3. Träna muskulär och mental avspänning

  4. Använda sinnena för gynnsamma mentala tillstånd

  5. Hitta och nå mål

  6. Hjärnkunskap för att kunna arbeta MED HJÄRNAN. Inte mot hjärnan.

    Läs mer om vad Mindworkout kan göra för dig>>>


“Värdet med Mindworkout-passen är att man tar en stund för att slappna av och får verktyg för att hantera jobbiga situationer.”
— Mattias Hellström, VD Svitzer

Kontakt

Vill du prova på? Kontakta oss:

Caroline Spännar: Tel 070 855 42 77

Anna-Klara Larsson: Tel 070 292 41 15


Så här resonerar våra kunder. Hur gör du?

rawpixel-256641-unsplash.jpg

Helen 43, VD

Helen är VD på ett konsultföretag. Hon är mycket resultatfokuserad och vill ha tydlig utväxling i form av affärsnytta på varje satsning. Helen väljer att anlita Mindworkout för att bibehålla och utveckla företagets resultat och konkurrenskraft.

Hon ser möjligheten att optimerad mental kapacitet kan ge ökad produktivitet och förbättrad kundupplevelse, och därmed mer lönsamma affärer.

Dessutom är Mindworkout ett sätt att behålla och attrahera bra personal, vilket är en växande utmaning och en förutsättning för att vara konkurrenskraftig i den kunskapsbransch hon verkar i.

shutterstock_565683466.jpg

John 35, HR-chef

John är HR-chef på en bank. Han är tidigare elitidrottare och medveten om betydelsen av mental träning för både välmående och prestation, och vill sprida den insikten till medarbetare och övriga chefer.

John väljer att anlita Mindworkout för att motverka ohälsosam stress, sjukskrivningar och för att främja en god, utvecklande och hållbar arbetsmiljö, och möta krav och målsättningar kring arbetsmiljö. Dessutom vet han att en människa i balans är bättre att samarbeta med.

Medarbetarnas feedback tyder dessutom på att det kan bidra till företagets image som en attraktiv arbetsgivare som satsar på sin personal och har ett aktivt hälsoarbete.

Det ger enorm energi med de här 30 minuterna, man har igen det med råge efteråt, så känns det
— Kalle Magnusson, Thule AB
Återkommande pass - bra för påminnelsen om vilka mentala verktyg man kan använda själv i vardagen
— Medarbetare Norconsult

shutterstock_448630369.jpg

bli en attraktiv arbetsgivare

Genom att investera i dina anställda och skapa en god arbetsmiljö resulterar det i nöjda anställda som levererar bättre resultat på en högre nivå utan att må sämre. Sjukskrivningar och överbelastning på arbetsplatsen skapar dålig attraktivitet för en arbetsplats. Genom att ge dina anställda verktyg som gör att de klarar av stress på ett bättre sätt samt blir mer fokuserade, skapas en mer hälsosam arbetsplats som presterar på en högre nivå. Detta bidrar i sin tur till en mer eftertraktad arbetsplats där resultaten blir bättre och människor mår bättre. Ert arbetsgivarvarumärke (Employer Branding) blir starkare och detta leder i sin tur till att ni attraherar attraktiv arbetskraft.


Investera i din personal

Genom att investera i din personal och ge dem verktyg till att bli mer hjärnstarka bidrar du till en mer hållbar arbetsplats. Att ha en hjärnstark personal innebär att dina anställda mår bättre, klarar av stress på ett mer hälsosamt sätt samt presterar på en högre nivå. Allt detta utan att bränna ut vare sig kropp eller själ. Mindworkout erbjuder dig som personalansvarig en lösning på hur du kan stärka både individer och grupper på jobbet samt skapa en mer attraktiv arbetsplats.

rawpixel-749494-unsplash.jpg

shutterstock_632135390.jpg

förbättra samarbetet i Gruppen

Människor i obalans presterar sämre och är mindre villiga att samarbeta med andra. Det kan i sin tur leda till interna konflikter på arbetsplatsen som drar ner på både produktivitet och trivseln. Genom Mindworkout-passen ökar inte bara välbefinnandet och balansen hos individen, samarbetsförmågan mellan varandra och det allmänna välmåendet ökar. Alla pass bidrar till ökad balans och en människa i balans närmar sig andra människor med större respekt. I slutändan blir det högre produktivitet och bättre trivsel på arbetsplatsen.


Exempel på arbetsgivare som valt mindworkout och hjälpt sina anställda att bli hjärnstarka

Företagsloggor hemsidan.png